«

»

Úno 20

Smazání zakazaného uživatele ve všech skupinách v AD

Potřebuji smazat všechny uživatele co jsou ve stavu v AD disable ve všech skupinách. Použiji následující script

#Smaže uživatele ve všech skupinách -uživatel musí být Disable
$kde = „DC=davidpernikar,DC=cz“
$dUsers = Get-QADUser -Identity „*“ -Disabled -SearchRoot $kde
foreach ($user in $dUsers )
{
foreach( $grp in (Get-QADMemberOf $user ))
{
Remove-QADGroupMember $grp $user;
}
}

v1

#zadej jméno uživatele a pak smaže všude kde je ve skupině + zakáže účet
$uziv = Read-Host „Jméno uživatele:“
$kde = „DC=davidpernikar,DC=cz“
Disable-QADUser -Identity $uziv
Remove-QADGroupMember -Identity „název skupiny“ -Member $uzivatel

v2

#Smaže uživatele ve všech skupinách

$kde =“DC=davidpernikar,DC=cz“
$Users = read-Host „Zdaj uživatele ke smazání osobní číslo“
$dUsers = Get-QADUser -identity „$Users“ -SearchRoot $kde
foreach ($user in $dUsers )
{
foreach( $grp in (Get-QADMemberOf $user ))
{
Remove-QADGroupMember $grp $user;
}
}