Cloud

Nejdříve si nainstalujeme server s podporovou virtualizace Hyper-V nejlépe
Ze stránek owncloud si stáhneme ISO z sekce Appliance – verze pro VMWare – soubor následně převedeme pomocí PS na HYPER-V viz článek v sekci PowerShell (PS – convert vmdk to vhd)

Po nainstalování OwnCloud, přidáme HDD místo pomocí následujícího postupu: Předpokládám, že znáte a máte přidáno místo v Hyper-V
1) Nabootovat do aplikace Parted Magic – kterou si musíte sehnat (já mám placenou verzi 2017)
2) Zde přidělit vámi rozšířené místo na disku (v mém případě 1TG)
3) Spustit OwnCloud a v příkazovém řádku se přihlásit jako root a heslo zadáno při instalaci
Následně postačí příkazy:
lvextend -l+100%FREE /dev/vg_ucs/root
resize2fs /dev/mapper/ubuntu–1004-root
df -lzde je vidět /dev/dm-0 že má z původní velikosti 50GB již 907GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zálohování virtuální stanice používám 2TB disk a pomocí naplánované úlohy a PS exportuji každý den virtuálku
$Datum =  get-date -Format d
Export-VM -Name OwnCloud -Path D:\Backup\Server\OwnCloud\$Datum

zdroj: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/deploy/export-and-import-virtual-machines