«

»

Srp 14

Body obnovení v systémui Windows pomocí VBS scriptu

Dnes si zde uložím pro mě plně funkční scripty ve formátu vbs pro obnovu systémů.

Výčet bodu obnovy – potřebný pro zjištění, který bod obnovení budeme potřebovat

set SRP = getobject(„winmgmts:\\.\root\default“).InstancesOf („systemrestore“)
for each Point in SRP
msgbox point.creationtime & vbcrlf & point.description & vbcrlf & „Sequence Number= “ & point.sequencenumber
next

Vytvoř bod obnovy – vytvoří snadno a rychle bod obnovy (pozor mám vypnuto UAC)

‚use WMI moniker and SystemRestore class
set SRP = getobject(„winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore“)
CSRP = SRP.createrestorepoint („Váš popis„, 0, 100)

Obnovit do body obnovy – tímto vrátíme bod do bodu obnovení, číslo v závorce nám určuje, ke kterému bodu se chceme vrátit.

set SRP = getobject(„winmgmts:\\.\root\Default:SystemRestore“)
eSRP = SRP.Restore(číslo výčtu body obnovy) ‚parameter passed is the sequence number of the restore point you want to roll back to.

– tyto scripty používám v učebně, pro jednoduché vrácení systémů do původního stavu :). Pomocí GPO jsem script Obnovení do body obnovy vložil do:

konfigurace počítače – nastavení systémů windows – scripty – dokončení 

Nastavení pomocí cmd

vssadmin Resize ShadowStorage /For=C: /On=C: /MaxSize=10GB
exit