Archiv kategorie: Exchange

Kvě 11

PS – Import dat do SQL (*.txt)

#################################################### # # PowerShell CSV to SQL Import Script # #################################################### # Database variables $sqlserver = „ServerName“ $database = „DBName“ $table = „tableName“ # CSV variables; $csvfile = „c:\pokus\file.txt“ $csvdelimiter = „,“ $firstrowcolumnnames = $false #################################################### # # No additional changes are required below unless # you want to modify your sqlbulkcopy options or # …

Pokračovat ve čtení »

Dub 15

Outlook – virus – Vedoucí odboru vymáhání pohledávek

V žádném případě neodpovídejte na email a ani neotevírejte přílohu! Opět v poslední době se roztrhl pytel s emaily, které chodí jako SPAM z odboru vymáhání o zaplacení dlužné částky. V žádném případě částku neplaťte.! Jak vypadá email viz níže. Více na internetových stránkách – http://zpravy.aktualne.cz/finance/obavany-pocitacovy-vir-je-zpet-tentokrat-napadene-vydira/r~51cdf416e44711e4bc74002590604f2e/?utm_source=atlasHP&utm_medium=newsbox&utm_campaign=B&utm_term=position-2 „Jsme velmi rádi, že jste využívali produktu z naší …

Pokračovat ve čtení »

Dub 14

Exchange 2003 – Smazání serveru

Dnes jsem potřeboval korektně odebrat MS Exchange Server 2003. V organizaci již používáme cca 2roky MS Exchange 2010 EN Pro správné odebrání je potřeba server smazat následovně. V případě že nemáte splněné podmínky viz níže zobrazí se Vám chybová zpráva 1) Všem uživatelům smazat přes TASK > Remove Exchange atributy 2) Smazat server z Recipient …

Pokračovat ve čtení »

Bře 18

Outlook – přílohy s příponou .dat

Dnes jsme dostali email od jedné zákaznice, ale bohužel v aplikaci M$ Outlook (2003-2007-2010-2013) soubory nešly zobrazit. Přílohy v emailu se zobrazovaly jako *.dat – takto přijaté soubory nelze otevřít   Odesilatel musí zprávy odestat v jiném formátu (prostý text). Chyba je na straně odesilatele né u Vás.

Pro 23

PS-Exchange-Zařízení OMA

Jaké máme zařízení v Exchange u uživatele? Pomůže nám výpis a následně jej můžeme smazat Vypíše nám zařízení Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox „ID uživatele“ | FT DeviceType,DeviceOS,FirstSyncTime,LastSuccess Smaže všechny zařízení u uživatele Remove-ActiveSyncDevice -Identity  

Dub 11

Outook – výmaz pravidel na serveru

Potřebujeme smazat všechny pravidla na serveru? C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\outlook.exe /cleanrules   Více k přepínačům nalezneme na internetových stránkách http://office.microsoft.com/cs-cz/outlook-help/prepinace-prikazoveho-radku-pro-outlook-2010-HP010354956.aspx  

Bře 26

MX2010 – PS – změna typu přihrádky

Jak změnit typ přihrádky z USER na Shared Set-Mailbox -Identity david.pernikar@atlas.cz -Type shared

Bře 26

MX2010 – PS – Odeslaná zpráva se nezobrazuje

Jestli máte nastaveno SendAS nebo SendON musí se ještě na Exchange serveru nastavit následující: Více zde http://support.microsoft.com/kb/2632409 přidej právo – uživatel za kterého se to posílá set-MailboxSentItemsConfiguration david.pernikar@atlas.cz -SendOnBehalfOfItemsCopiedTo SenderAndFrom set-MailboxSentItemsConfiguration david.pernikar@atlas.cz -SendAsItemsCopiedTo SenderAndFrom Výpis nastavení pro uživatele get-MailboxSentItemsConfiguration david.pernikar@atlas.cz

Bře 26

MX2010 – PS – Nastavení práv na Mailbox + Folder

Má právo pouze číst na mailbox david.pernikar@fs.mfcr.cz Add-MailboxFolderPermission -Identity david.pernikar@atlas.cz -user David -AccessRights Reviewer Má právo pouze číst na složku Doručená pošta Add-MailboxFolderPermission -Identity „david.pernikar@atlas.cz:\Doručená Pošta“ -user David -AccessRights Reviewer Odebere právo na mailbox a folder Remove-MailboxFolderPermission -Identity „david.pernikar@atlas.cz:\Doručená pošta“ -User „David“ Remove-MailboxFolderPermission -Identity david.pernikar@atlas.cz -User „David“ Výpis práv na adresáře Get-MailboxFolderPermission -Identity david.pernikar@atlas.cz Nastavení práv pro …

Pokračovat ve čtení »

Bře 26

MX2010 – PS – Výpis velikosti Mailboxu

################################################################################ # MailboxStatistics Exchange 2010 # Version 1.0 / Pernikář David ################################################################################ Write-Host „*******************************************************************************“ -foregroundcolor magenta Write-Host „* Get Mailbox Statistic pro užiatele do 150MB “ -foregroundcolor magenta Write-Host „*******************************************************************************“ -foregroundcolor magenta Get-MailboxStatistics -Database „DB“ | Select-Object DisplayName,TotalItemSize,StorageLimitStatus,LastLogonTime | Sort-Object TotalItemSize -Descending

Starší příspěvky «