Archiv kategorie: Exchange

Led 25

SRV – Povolení TLS 1.2

V organizaci jsme přecházeli na novou verzi MS Exchange 2019 „z verze 2013“. Při přechodu jsme přecházeli na zabezpečený protokol TLS 1.2. Bohužel při této akci přestaly fungovat aplikace, které vyčítaly emailové zprávy ze sdílených přihrádek. Museli jsme na serveru „který emaily vyčítá, odesílá“ zapnout TLS 1.2. Postup:Nastavení pomocí registru pro .NetFramework + .NetFramework x64 …

Pokračovat ve čtení »

Kvě 11

PS – Import dat do SQL (*.txt)

#################################################### # # PowerShell CSV to SQL Import Script # #################################################### # Database variables $sqlserver = „ServerName“ $database = „DBName“ $table = „tableName“ # CSV variables; $csvfile = „c:\pokus\file.txt“ $csvdelimiter = „,“ $firstrowcolumnnames = $false #################################################### # # No additional changes are required below unless # you want to modify your sqlbulkcopy options or # …

Pokračovat ve čtení »

Dub 15

Outlook – virus – Vedoucí odboru vymáhání pohledávek

V žádném případě neodpovídejte na email a ani neotevírejte přílohu! Opět v poslední době se roztrhl pytel s emaily, které chodí jako SPAM z odboru vymáhání o zaplacení dlužné částky. V žádném případě částku neplaťte.! Jak vypadá email viz níže. Více na internetových stránkách – http://zpravy.aktualne.cz/finance/obavany-pocitacovy-vir-je-zpet-tentokrat-napadene-vydira/r~51cdf416e44711e4bc74002590604f2e/?utm_source=atlasHP&utm_medium=newsbox&utm_campaign=B&utm_term=position-2 „Jsme velmi rádi, že jste využívali produktu z naší …

Pokračovat ve čtení »

Dub 14

Exchange 2003 – Smazání serveru

Dnes jsem potřeboval korektně odebrat MS Exchange Server 2003. V organizaci již používáme cca 2roky MS Exchange 2010 EN Pro správné odebrání je potřeba server smazat následovně. V případě že nemáte splněné podmínky viz níže zobrazí se Vám chybová zpráva 1) Všem uživatelům smazat přes TASK > Remove Exchange atributy 2) Smazat server z Recipient …

Pokračovat ve čtení »

Bře 18

Outlook – přílohy s příponou .dat

Dnes jsme dostali email od jedné zákaznice, ale bohužel v aplikaci M$ Outlook (2003-2007-2010-2013) soubory nešly zobrazit. Přílohy v emailu se zobrazovaly jako *.dat – takto přijaté soubory nelze otevřít   Odesilatel musí zprávy odestat v jiném formátu (prostý text). Chyba je na straně odesilatele né u Vás.

Pro 23

PS-Exchange-Zařízení OMA

Jaké máme zařízení v Exchange u uživatele? Pomůže nám výpis a následně jej můžeme smazat Vypíše nám zařízení Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox „ID uživatele“ | FT DeviceType,DeviceOS,FirstSyncTime,LastSuccess Smaže všechny zařízení u uživatele Remove-ActiveSyncDevice -Identity  

Dub 11

Outook – výmaz pravidel na serveru

Potřebujeme smazat všechny pravidla na serveru? C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\outlook.exe /cleanrules   Více k přepínačům nalezneme na internetových stránkách http://office.microsoft.com/cs-cz/outlook-help/prepinace-prikazoveho-radku-pro-outlook-2010-HP010354956.aspx  

Bře 26

MX2010 – PS – změna typu přihrádky

Jak změnit typ přihrádky z USER na Shared Set-Mailbox -Identity david.pernikar@atlas.cz -Type shared

Bře 26

MX2010 – PS – Odeslaná zpráva se nezobrazuje

Jestli máte nastaveno SendAS nebo SendON musí se ještě na Exchange serveru nastavit následující: Více zde http://support.microsoft.com/kb/2632409 přidej právo – uživatel za kterého se to posílá set-MailboxSentItemsConfiguration david.pernikar@atlas.cz -SendOnBehalfOfItemsCopiedTo SenderAndFrom set-MailboxSentItemsConfiguration david.pernikar@atlas.cz -SendAsItemsCopiedTo SenderAndFrom Výpis nastavení pro uživatele get-MailboxSentItemsConfiguration david.pernikar@atlas.cz

Bře 26

MX2010 – PS – Nastavení práv na Mailbox + Folder

Má právo pouze číst na mailbox david.pernikar@fs.mfcr.cz Add-MailboxFolderPermission -Identity david.pernikar@atlas.cz -user David -AccessRights Reviewer Má právo pouze číst na složku Doručená pošta Add-MailboxFolderPermission -Identity „david.pernikar@atlas.cz:\Doručená Pošta“ -user David -AccessRights Reviewer Odebere právo na mailbox a folder Remove-MailboxFolderPermission -Identity „david.pernikar@atlas.cz:\Doručená pošta“ -User „David“ Remove-MailboxFolderPermission -Identity david.pernikar@atlas.cz -User „David“ Výpis práv na adresáře Get-MailboxFolderPermission -Identity david.pernikar@atlas.cz Nastavení práv pro …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «