Archiv kategorie: Exchange

Bře 26

MX2010 – PS – Výpis velikosti Mailboxu

################################################################################ # MailboxStatistics Exchange 2010 # Version 1.0 / Pernikář David ################################################################################ Write-Host „*******************************************************************************“ -foregroundcolor magenta Write-Host „* Get Mailbox Statistic pro užiatele do 150MB “ -foregroundcolor magenta Write-Host „*******************************************************************************“ -foregroundcolor magenta Get-MailboxStatistics -Database „DB“ | Select-Object DisplayName,TotalItemSize,StorageLimitStatus,LastLogonTime | Sort-Object TotalItemSize -Descending

Bře 26

MX2010 – PS – Výpis emailové komunikace

################################################################################ # Vyhledá emailovou komunikaci v Exchange 2010 # Version 2.0 / Pernikář David ################################################################################ #$data = Read-Host „Zadej datum ve formátu M.D.R “ #$datai = $data+ “ 00:00:01″ #$dataf = $data+ “ 23:59:59″ $CasZpatky = Read-Host „Zadej kolik dni zpátky“ $Start = (Get-Date).AddDays(-$CasZpatky) $End = (Get-Date) $ServerMX = „MXServerName“ $MailboxOdesilatel = Read-Host „Zdej email …

Pokračovat ve čtení »

Bře 26

MX2010 – PS – Výpis OWA enable

################################################################################ Owa Exchange 2010 # Version 1.0 / Pernikář David ################################################################################ $cestaOU = „david.pernikar.cz/User“ Get-CASMailbox -OrganizationalUnit „$cestaOU“ -ResultSize Unlimited | where {$_.OWAEnabled -match „True“} | select DisplayName,OWAEnabled

Pro 27

MX2013 – ForwardingAddress (Shell)

Před několika dny jsme přešili v práci z Exchange 2003 na trochu novější Exchange 2010. měl jsem požadavek nastavit Forward na jinou emailovou adresu. Proto jsme se rozhodnul vše nastavil pomocí Exchange Managment Shell Příkaz pro nastavení Forwarding Set-Mailbox -Identity Username -ForwardingAddress jmeno.prijmeni@domena.cz Příkaz pro smazání Forwarding Set-Mailbox -Identity Username -ForwardingAddress $null Pro jistotu můžete zkontrolovat pomocí …

Pokračovat ve čtení »

Srp 12

MS Exchange 2003 – Blokování služby Microsoft Exchange System Attendant

Dnes brzkých ranních hodinách, najednou chybová hláška po restartu serveru, kde běží MS Exchange 2003. V event logu (eventvwr.exe) a v logu Application se zobrazuje červené moře chybových hlášek ID 1031 One of the System Attendant’s task is blocked. Function: ScSaveGatewayTrackingDataEx For more information, click http://www.microsoft.com/contentredirect.asp Postup řešení je následující: Je-li v počítači spuštěno rozhraní …

Pokračovat ve čtení »

Bře 10

Instalace Exchange 2003 – video návod

Doplnění k sekci Exchange. Kdo z Vás ještě instaluje Exchange 2003 SP2 v doménovém prostředí, zde je na youtube.com hezky natočeno video, které již shlédlo více než 38 tisíc uživatelů. Možná si říkáte, že Exchange 2003 je už nepoužívaný a proč se k němu vracet? Na testování pro Virtuální stanice a například přechod z Exchange …

Pokračovat ve čtení »

Bře 10

POZOR na odesílání na xxx@gmail.cz

Uživatel mi hlásil, že nemá právo odesílat na adresu xxx@gmail.cz. – Do Exchange 2003 a uživateli přišla hláška Nebylo možné dosáhnout následujícího příjemce: xxx@gmail.cz Dne 3.3.2009 15:35 Nemáte oprávnění odesílat zprávy tomuto příjemci. Obraťte se na správce systému. <%jmeno meho SMTP serveru% #5.7.1 smtp;554 5.7.1 This message has been blocked because the HELO/EHLO domain is …

Pokračovat ve čtení »

» Novější příspěvky