Archiv kategorie: SQL

Srp 26

SQL – Vyhledej v tabulce

Tento dotaz vyhledá všechny počítače, které nemají ve sloupci správně „——–4.24O——–“ USE Reports SELECT JmenoPC, CASE VerzeArctel WHEN “ THEN NULL ELSE VerzeArctel END AS Verze FROM ADArctelVERZE WHERE VerzeArctel <> ‚——–4.24O——–‚ AND (JmenoPC  LIKE ‚PC%‘ OR JmenoPC LIKE ‚NB%‘ OR JmenoPC LIKE ‚VC%‘ ) ORDER BY Verze

Srp 26

SQL – Vyhledej a přejmenuj v tabulce

SQL dotaz pro vyhledání určitého názvů v tabulce a přejmenování Update Reports.dbo.ADArctelVERZE SET VerzeArctel = ‚——–4.24O——–‚ where VerzeArctel = ‚True‘ Update Reports.dbo.ADArctelVERZE SET VerzeArctel = ‚——Špatná verze——‚ where VerzeArctel = “ Update Reports.dbo.ADArctelVERZE SET VerzeArctel = ‚——–4.24O——–‚ where VerzeArctel = ‚4.24O‘