«

»

Bře 26

CMD – Remote rename Users

Dneska jsem potřeboval přejmenovat vzdáleně lokální účet na 1000 strojích a nemám k dispozici GPO tak jsem to udělal následovně

@echo off :: Je potřeba mít staženo PSEXEC http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx

::PC, kde bude prováděna změna lokálního administrátora na Admin

SET PC=c:\PC.txt

FOR %%a in (%Lokality%) do (

:Prejmenuj Administratora

psexec.exe \\%%a.pernikar.cz\ cmd /c wmic useraccount where „name=’Administrator'“ rename Admin )