«

»

Dub 13

GPO – PowerShell

Dnes jsem chtěl rychle spočítat kolik máme na doméně GP objektů. No nechtělo se mi to počítat ručně 🙂

Pomůže PowerShell

import-module grouppolicy

a následující řádky nám vypíše kolik GPO máme

Get-GPO -all | Measure

Výpis co vše můžeme přes PS provádět

import-module grouppolicy -verbose

GPO_ImportPS

 

Nejčastěji používaný script:

backup-gpo -All -path \\server\share\gpobackup -comment „Týdenní záloha Backup“

Jednotlivé Reporty GPO pomocí scriptu „Uložte jako GPOReport.PS1“

Get-GPO –all | Foreach {
$report=“C:\\GPO_Report{0}.htm“ –f
$_.displayName.Replace(“ „,““)
Get-GPOReport $_.DisplayName –ReportType HTML –Path $report
}

Nalinkování stávající  GPO na Organizační jednotku

new-gplink -name „název GPO“ -target „DC=davidpernikar,DC=cz“

 Vytvoř GPO a hnedka nalinkuj

New-GPO „Test GPO“ | New-GPLink -target „dc=davidpernikar,dc=cz“