«

»

Úno 25

Hromadné přidání záznamů do DNS – Host(A)

Dnes jsem potřeboval přidat A záznamy na všechny DNS servery i podřízený domén. Záznamů bylo cca 50 a ručně se mi je teda vytvářet nechtělo. Pomohl mi následující script a utilitka dnscmd

1. Vytvoříme si txt soubor s názvem a IP adresou, který bude vypadat následovně a uložíme do c:\DNS jako DNS.txt

– Jméno , ip adresa

dns_txt

2. vytvoříme spouštěcí script pro jednotlivé domény

– Příklad domén:

  • Hlavní doména davidpernikar.cz
  • poddoména AAA.davidpernikar.cz

– Uložit do c:\DNS jako DNS_ALL.cmd

call c:\Dns\DNS.cmd AAA

Následující script uložit do c:\DNS jako DNS.cmd

***************************************************************************************

For /F „Tokens=1,2 Delims=,“ %%A In (c:\DNS\dns.txt) Do (

dnscmd „nazevserveru“ /RecordAdd %1.davidpernikar.cz %%A A %%B )

****************************************************************************************

Lze také na dálku záznamy mazat pomocí /RecordDelete

– zde se musí uvést přepínač /f  > dnscmd „název serveru“ /RecordDelete davidpernikar.cz %%A A %%B /f