«

»

Srp 13

KMS licencování clientu Windows + Office

Dnes si zde uložím pouze licencování klientů Office a Windows (64bit a 32bit) + nastavení DNS serveru pro dotaz na hlavní KMS server.

Licencování KMS klienta příprava DNS

– Úprava DNS spočívá ve vložení servisního záznamů do DNS sekce „Forwad Lookup Zones“ _tcp (záznam musí být pouze jediný v doméně)

 1. Otevři si DNS přes MMC konzoli
 2. DNS Zone Forwad Lookup Zones
 3. Pravým klikni na složku _tcp a vyber New Records
 4. Vyber Service Location (SRV)  new record type
 5. Fill in the following information for the new records
  • Service: _VLMCS (This is not in the drop down list and must be typed) – musí se ručně doplnit
  • Protocol: _tcp
  • Port: 1688
  • Host offering the service: kms název serveru (např. kmslicence.davidpernikar.cz)

Licencování KMS KLIENT

Licenci provedeme ručně z příkazového řádků a to nástroji přímo od MS Office a MS Windows, které jsou automaticky přístupné po instalaci aplikace

Windows 7 ruční aktivace <nápověda pro slmgr.vbs /?> 

 • Aktivace systému Windows

–  C:\Windows\system32\slmgr.vbs /ato

 • Informace, kdy nám končí aktivace Windows

– C:\Windows\system32\slmgr.vbs /xpr

Office 2010 ruční aktivace <nápověda pro cscript ospp.vbs /?>

– Zde se nám pouze liší umístění souborů pro aktivaci < c:\Program Files\Microsoft Office\Office14 >

 • Aktivace produktu MS Office 2010

cscript ospp.vbs /act

 • Informace, kdy nám licence KMS pro Office vyprší

cscript ospp.vbs /dstatus

 

Případně máme v práci vytvořen bat soubor pro automatickou aktivaci jak 64 bit tak také 32 bit systémů.

Stačí zkopírovat txt a přejmenovat na Zalicencuj.cmd < Zalicencuj.txt >

 

Další informace ohledně licence KMS a počty dnů vypršení

Jak funguje KMS funguje?

Služba aktivuje klienta na dobu 180 dní. Jakmile je stroj aktivován, pokouší se komunikovat s KMS každých 7 dní pro obnovení aktivace a opětovného nastavení čítače na 180 dní. Jestliže se stroj nemůže spojit s KMS, nadále se o to pokouší každé dvě hodiny, až do úspěšného spojení.

Pokud stroj není schopen obnovit komunikaci po dobu 180 dní. stane se nelicencovaným. Začne 30 denní lhůta po kterou je možno provést aktivaci a dojde k upozornění uživatele. Jestliže stroj není aktivován oproti KMS během 30 denní lhůty, přejde do módu snížené funkcionality, ve kterém zůstane až do doby spojení s KMS serverem nebo do změny způsobu aktivace např. pomocí MAK klíče a následné aktivaci.

Více informací je hezky popsáno na webové adrese zde