«

»

Dub 29

Kontrola spuštěných Exchange služeb na více serverech

Kolega vymyslel BAT soubor pro spuštění dotazů na více servery najednou.

Já jsem si to jen upravil pro kontrolu zda běží služby EXCHNAGE a jestli ne příjde mi email. Tímto kolegovi gratuluji 🙂

Tučně znázorněné věci si upravte podle sebe

************************************************************************************************************

echo off
setlocal EnableDelayedExpansion
set LOGfile=odeslat.log
rem * kontrola spojeni *
rem ********************
FOR /F „tokens=1,2 delims=;“ %%a in (Servery.csv) do (
set poslat=false
echo A|del !LOGfile!
echo/|set /p=“Sluzby na %%a !date:~-10,2!.!date:~-7,2!. !time:~0,5! Sluzba: „>>!LOGfile!
echo ********************** Sluzba v: %%a **********************
FOR %%x IN („SMTPSVC“ „MSExchangeMGMT“ „MSExchangeIS“ „MSExchangeMTA“ „RESvc“) do (
sc \\192.168.%%b.2 query %%x | find „RUNNING“
IF ERRORLEVEL 1 echo/|set /p=“%%x; „>>!LOGfile! & set poslat=true
echo sluzba %%x
)
echo/|set /p=“nebezi.“>>!LOGfile!
set /p zprava=<!LOGfile!
if !poslat!==true postie -host:ExchangeSMTP -to:david.pernikar@atlas.cz -from:exchange@atlas.cz -s:“Vypadek sluzeb Exchange na serveru %%a“ -msg:“!zprava!“
)

Soubor CSV vypadá následovně

1.sloupec       2.sloupec

Doména         ;IP větev
david              ;0

– oddělovač středník (;)

– dnes 5.6.2013 doplním podobný příklad, ale pro PowerShell zde k nahládnutí KontrolaExchnage