«

»

Zář 03

Mapování tiskáren pomocí – Command Line

Tohle si už opravdu musím uložit, protože jsem to zase musel hledat. Připojení síťové tiskárny pomocí CMD

Připojení

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n \\PrintServer\OKIB431

 

Více na http://support.microsoft.com/kb/189105/

Nápověda:

oužití: rundll32 printui.dll,PrintUIEntry [parametry] [@soubor_příkazů]
/a[soubor] Název binárního souboru
/b[název] Název základní tiskárny
/c[název] Název UNC počítače, jde-li o příkaz pro vzdálený počítač
/dl Odstranit místní tiskárnu
/dn Odstranit připojení místní tiskárny
/dd Odstranit ovladač tiskárny
/e Zobrazit předdefinovaná nastavení tisku
/f[file] Buď soubor INF, nebo výstupní soubor
/F[soubor] Umístění souboru INF, na kterém může soubor INF zadaný s parametrem /f záviset
/ga Přidat připojení tiskárny vázaná na počítač (připojení bude rozšířeno k uživateli po přihlášení)
/ge Vytvořit výčet připojení tiskáren vázaných na počítač
/gd Odstranit připojení tiskárny vázaná na počítač (připojení bude odstraněno po přihlášení uživatele)
/h[arch] Jedna z následujících možností architektury ovladače: x86, x64 nebo Itanium
/ia Instalovat tiskárnu pomocí souboru INF
/id Instalovat ovladač tiskárny pomocí Průvodce přidáním ovladače tiskárny
/if Instalovat tiskárnu pomocí souboru INF
/ii Instalovat tiskárnu pomocí Průvodce přidáním tiskárny a souboru INF
/il Instalovat tiskárnu pomocí Průvodce přidáním tiskárny
/in Přidat připojení síťové tiskárny
/ip Instalovat tiskárnu pomocí Průvodce instalací síťové tiskárny
/j[zprostředkovatel] Název zprostředkovatele tisku
/k Vytisknout na určenou tiskárnu testovací stránku, nelze kombinovat s příkazem při instalaci tiskárny
/l[cesta] Zdrojová cesta ovladače tiskárny
/m[model] Název modelu tiskárny
/n[název] Název tiskárny
/o Zobrazit tiskovou frontu
/p Zobrazit vlastnosti tiskárny
/q Tichý režim, nezobrazuje chybové zprávy
/r[port] Název portu
/s Zobrazit vlastnosti serveru
/Ss Uložit nastavení tiskárny do soubory
/Sr Obnovit nastavení tiskárny ze souboru
Příznaky příkazu pro uložení nebo obnovení nastavení tiskárny (musí být uvedeny na konci příkazu):
2 PRINTER_INFO_2
7 PRINTER_INFO_7
c Barevný profil
d Data tiskárny
s Popisovač zabezpečení
g Globální režim DevMode
m Minimální nastavení
u Uživatelský režim DevMode
r Řešit konflikty názvů
f Vynutit název
p Řešit port
i Konflikt názvu ovladače
/u Použít stávající ovladač tiskárny, pokud je nainstalován
/t[číslo] Index počáteční stránky (počítáno od nuly)
/v[verze] Jedna z následujících verzí ovladače: „Typ 2 – režim jádra“ nebo „Typ 3 – uživatelský režim“
/w Dotázat se uživatele na ovladač, nebyl-li zadaný ovladač nalezen v souboru INF
/y Nastavit tiskárnu jako výchozí
/Xg Načíst nastavení tiskárny
/Xs Nastavit tiskárnu
/z Nesdílet automaticky tuto tiskárnu