«

»

Bře 26

MX2010 – PS – Nastavení práv na Mailbox + Folder

Má právo pouze číst na mailbox david.pernikar@fs.mfcr.cz

Add-MailboxFolderPermission -Identity david.pernikar@atlas.cz -user David -AccessRights Reviewer

Má právo pouze číst na složku Doručená pošta

Add-MailboxFolderPermission -Identity „david.pernikar@atlas.cz:\Doručená Pošta“ -user David -AccessRights Reviewer

Odebere právo na mailbox a folder

Remove-MailboxFolderPermission -Identity „david.pernikar@atlas.cz:\Doručená pošta“ -User „David“

Remove-MailboxFolderPermission -Identity david.pernikar@atlas.cz -User „David“

Výpis práv na adresáře

Get-MailboxFolderPermission -Identity david.pernikar@atlas.cz

Nastavení práv pro Kalendáře:

 • ReadItems   The user has the right to read items within the specified folder.
 • CreateItems   The user has the right to create items within the specified folder.
 • EditOwnedItems   The user has the right to edit the items that the user owns in the specified folder.
 • DeleteOwnedItems   The user has the right to delete items that the user owns in the specified folder.
 • EditAllItems   The user has the right to edit all items in the specified folder.
 • DeleteAllItems   The user has the right to delete all items in the specified folder.
 • CreateSubfolders   The user has the right to create subfolders in the specified folder.
 • FolderOwner   The user is the owner of the specified folder. The user has the right to view and move the folder and create subfolders. The user can’t read items, edit items, delete items, or create items.
 • FolderContact   The user is the contact for the specified public folder.
 • FolderVisible   The user can view the specified folder, but can’t read or edit items within the specified public folder.

The AccessRights parameter also specifies the permissions for the user with the following combination:

 • None   FolderVisible
 • Owner   CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderOwner, FolderContact, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems
 • PublishingEditor   CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems
 • Editor   CreateItems, ReadItems, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems
 • PublishingAuthor   CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderVisible, EditOwnedItems, DeleteOwnedItems
 • Author   CreateItems, ReadItems, FolderVisible, EditOwnedItems, DeleteOwnedItems
 • NonEditingAuthor   CreateItems, ReadItems, FolderVisible
 • Reviewer   ReadItems, FolderVisible
 • Contributor   CreateItems, FolderVisible

The following roles apply specifically to calendar folders:

 • AvailabilityOnly   View only availability data
 • LimitedDetails   View availability data with subject and location