«

»

Bře 26

MX2010 – PS – Odeslaná zpráva se nezobrazuje

Jestli máte nastaveno SendAS nebo SendON musí se ještě na Exchange serveru nastavit následující:

Více zde http://support.microsoft.com/kb/2632409

přidej právo – uživatel za kterého se to posílá

set-MailboxSentItemsConfiguration david.pernikar@atlas.cz -SendOnBehalfOfItemsCopiedTo SenderAndFrom

set-MailboxSentItemsConfiguration david.pernikar@atlas.cz -SendAsItemsCopiedTo SenderAndFrom

Výpis nastavení pro uživatele

get-MailboxSentItemsConfiguration david.pernikar@atlas.cz