«

»

Bře 26

MX2010 – PS – Výpis emailové komunikace

################################################################################
# Vyhledá emailovou komunikaci v Exchange 2010
# Version 2.0 / Pernikář David
################################################################################

#$data = Read-Host „Zadej datum ve formátu M.D.R “
#$datai = $data+ “ 00:00:01″
#$dataf = $data+ “ 23:59:59″
$CasZpatky = Read-Host „Zadej kolik dni zpátky“
$Start = (Get-Date).AddDays(-$CasZpatky)
$End = (Get-Date)
$ServerMX = „MXServerName“
$MailboxOdesilatel = Read-Host „Zdej email prijemce“
$LogPage = „C:\Log\LogMXTracking-$MailboxOdesilatel.txt“

Write-Host „*******************************************************************************“ -foregroundcolor magenta
Write-Host „* Sledovani emailove kominikace uzivaele $enailRecipients“ -foregroundcolor magenta
write-Host „* čase od $datai do $dataf“ -foregroundcolor magenta
Write-Host „*******************************************************************************“ -foregroundcolor magenta

get-messagetrackinglog -Recipients „$MailboxOdesilatel“ -Server „$ServerMX“ -Start $Start -End $End | Select-Object Sender,Timestamp,MessageSubject,Recipients | FL | Out-File $LogPage
notepad $LogPage