«

»

Bře 26

MX2010 – PS – změna typu přihrádky

Jak změnit typ přihrádky z USER na Shared

Set-Mailbox -Identity david.pernikar@atlas.cz -Type shared