«

»

Úno 20

Net send – nahrazení příkazu (posílání zpráv na monitor)

Posílání pomocí msg.exe musí splňovat následující konfiguraci PC

  • Příjemce musí být ve skupině Local Administrátor
  • V registru změnit hodnotu Terminálové služby
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
      • „AllowRemoteRPC“=dword:00000001
  • msg.exe /Server:“computername“ * text zprávy
    • (místo hvězdičky může přijít konkrétní uživatelské jméno)