«

»

Bře 20

Office – Hromadná korespondence

V případě, že používáte hromadnou korespondenci pomocí aplikace Word a přestala Vám fungovat a vy se ptáte proč? Jeden z důvodů může být kolize s nově nainstalovaným SW Skype for Business.
Stačí odmazat klíč v registru
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}\2.8

Zdroj: https://support.microsoft.com/en-gb/help/3178867/word-mail-merge-doesn-t-work-after-you-install-skype-for-business-basi