«

»

Dub 11

Outlook – Schránka je v EN jazyce

Dnes si tady uložím, menší informaci ohledně zobrazení anglické poštovní schránky v anglickém jazyce, ikdyž máme Exchange server v CZ defalt

Nastavíme v registrech následující

•Ve skupinovém rámečku Kořenový adresář:, zaškrtněte HKEY_CURRENT_USER.
•Ve skupinovém rámečku Typ dat:, zaškrtněte DWORD.
•V Klíč: pole Typ Software/Microsoft/Office/1X.0/Outlook/Setup.
•V Název hodnoty: pole Typ ResetFolderNames.
•V Údaj hodnoty: pole Typ 1.

Oprava pomocí POWERSHELL – Outlook 2013 – MS Exchange 2013

Get-Mailbox username | select name, displayname,lang* | fl

Set-Mailbox –Identity username -Languages {cs-CZ}

Get-Mailbox username | select name, displayname,lang* | fl

  • OUTLOOK.exe /resetfoldernames