«

»

Srp 12

PowerShell a AD

S kolegou jsme potřebovali do jednoho prográmku výpis v txt formátu pouze aktivních PC v doméně. Provedli jsme to pomocí PS a import modulu activedirectory

#Výpis aktivních PC a serverů z ActiveDirectory domény  – pouze aktivní počítače
$kaj = „OU=davidpernikar,DC=cz“
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned #povoluje scripty
Import-Module activedirectory #importuje moduly
Get-ADComputer -Filter „*“ -SearchBase $kaj | Sort-Object Name -Verbose | foreach {$_.Name} | Where-Object {$_.Enable -notlike „true“} | Out-file -Encoding ascii „c:\Export\PC.txt“

Z vlastního programu pak vyexportujeme csv soubor, který nám doplní do AD popisek počítačů v AD

#Nálesledující řádky importují CSV soubor a dolňují popisky v AD
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned #povoluje scripty
Import-Module activedirectory #importuje moduly
$pathcsv = „c:\Import\UzivPc.csv“
$importdata = Import-Csv -Path „$pathcsv“ -Delimiter „;“ -Encoding Default | foreach {set-ADComputer -Identity $_.PC -Description $_.Komentar}