«

»

Bře 01

PowerShell a Active Directory 2003

Jak již někteří víme, powershell a  Active Directory můžeme použít pouze v případě:

PowerShell 2.0 a Domain Controller Windows Server 2008 R2.

Je zde pro PS doplněk od firmy PowerGUI a jak to vše funguje? To si dnes ukážeme.

Ze stránek si stáhneme editor PowerGUI (http://powergui.org/downloads.jspa)

–          http://community-downloads.quest.com/powergui/Release/3.5/PowerGUI.3.5.0.2293.msi

  • Nainstalujeme -> Pokračujeme dle pokynu na obrazovce.

Pokračujeme instalací cmdlets Active Directory (Quest Website)

–          Po přijetí podmínek (I have read and accept the agreement*)

Quest One ActiveRoles Management Shell for Active Directory 32-bit – Zip

Z nabídky start musí spustit

–          Start | All Programs | Quest Software | ActiveRoles Management Shell for

Active Directory.

–          Při otázce pokračujeme následovně (A (Always run).) – spuštění vždy!!!!!

Zda někdo odpověděl jinak než A musí v programu PowerGui Editoru spustit následující PS příkaz

–          Add-PSSnapin Quest.ActiveRoles.ADManagement

Doplněno video pro názornou ukázku.

http://www.youtube.com/watch?v=sqCT7sI-Ukk&feature=youtu.be

PowerShell a Active Directory 2003 – bez použití SW 3 strany

Lze také použít následující hotfixy pro použití …..import-module activedirectory…..ADModule_Powershell_W2003_32bit

– příklady jak používat AD module ze odkazuji na stránky www.samuraj-cz.com

– http://www.samuraj-cz.com/clanek/powershell-active-directory/

Aby bylo možné scripty používat nezapomeňte nainstalovat RSAT W7 již lze také pro W8

– http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7887 a zapnout vlastnost

Přidat a funkce > Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows > Nástroje pro vzdálenou správu serveru

powershell_ADremote