«

»

Kvě 27

Příkazový řádek na všech PC stejný

Taky Vás pořád štve, když si někde na PC spustíte příkazový řádek a on má malé písmenka, špatné barvy atd.?

No stačí si udělat z posledních řádku reg subor a pomocí logon scriptu udělat import do registru.

ke stažení

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\Console]

[HKEY_CURRENT_USER\Console]
„ColorTable00″=dword:00000000
„ColorTable01″=dword:00800000
„ColorTable02″=dword:00008000
„ColorTable03″=dword:00808000
„ColorTable04″=dword:00000080
„ColorTable05″=dword:00800080
„ColorTable06″=dword:00008080
„ColorTable07″=dword:00c0c0c0
„ColorTable08″=dword:00808080
„ColorTable09″=dword:00ff0000
„ColorTable10″=dword:0000ff00
„ColorTable11″=dword:00ffff00
„ColorTable12″=dword:000000ff
„ColorTable13″=dword:00ff00ff
„ColorTable14″=dword:0000ffff
„ColorTable15″=dword:00ffffff
„CursorSize“=dword:00000019
„EnableColorSelection“=dword:00000000
„ExtendedEditKey“=dword:00000000
„ExtendedEditKeyCustom“=dword:00000000
„FontFamily“=dword:00000036
„FontSize“=dword:00100000
„FontWeight“=dword:000002bc
„FullScreen“=dword:00000000
„HistoryBufferSize“=dword:00000032
„HistoryNoDup“=dword:00000000
„InsertMode“=dword:00000001
„LoadConIme“=dword:00000001
„NumberOfHistoryBuffers“=dword:00000004
„PopupColors“=dword:000000f5
„QuickEdit“=dword:00000001
„ScreenBufferSize“=dword:0bb80050
„ScreenColors“=dword:0000000e
„TrimLeadingZeros“=dword:00000000
„WindowSize“=dword:00200050
„WordDelimiters“=dword:00000000
„CurrentPage“=dword:00000003
„FaceName“=“Consolas“

[-HKEY_USERS\.DEFAULT\Console]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Console]
„CurrentPage“=dword:00000003
„ScreenColors“=dword:0000000e
„PopupColors“=dword:000000f5
„ColorTable00″=dword:00000000
„ColorTable01″=dword:00800000
„ColorTable02″=dword:00008000
„ColorTable03″=dword:00808000
„ColorTable04″=dword:00000080
„ColorTable05″=dword:00800080
„ColorTable06″=dword:00008080
„ColorTable07″=dword:00c0c0c0
„ColorTable08″=dword:00808080
„ColorTable09″=dword:00ff0000
„ColorTable10″=dword:0000ff00
„ColorTable11″=dword:00ffff00
„ColorTable12″=dword:000000ff
„ColorTable13″=dword:00ff00ff
„ColorTable14″=dword:0000ffff
„ColorTable15″=dword:00ffffff
„InsertMode“=dword:00000001
„QuickEdit“=dword:00000001
„ScreenBufferSize“=dword:0bb80050
„WindowSize“=dword:00200050
„FontSize“=dword:00100000
„FontFamily“=dword:00000036
„FontWeight“=dword:000002bc
„FaceName“=“Consolas“
„CursorSize“=dword:00000019
„HistoryBufferSize“=dword:00000019
„NumberOfHistoryBuffers“=dword:00000004
„HistoryNoDup“=dword:00000000

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Příkazový řádek pro mně ideální bude vypadat následovně

cmd