«

»

Pro 23

PS-Exchange-Zařízení OMA

Jaké máme zařízení v Exchange u uživatele?

Pomůže nám výpis a následně jej můžeme smazat

Vypíše nám zařízení

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox „ID uživatele“ | FT DeviceType,DeviceOS,FirstSyncTime,LastSuccess

Smaže všechny zařízení u uživatele
Remove-ActiveSyncDevice -Identity