«

»

Kvě 03

PS – Nainstalovaný SW

Musím si to už tady uložit, protože to vždycky někde založím a nemůžu najít. Jak vzdáleně najít identifikátor SW pro vzdálenou odinstalaci.
Get-WmiObject -Class Win32_Product -Computer xxxxxxxx | Format-Table IdentifyingNumber, Name, LocalPackage -AutoSize

Pro Uninstall použijeme např: MsiExec.exe /X{356407C3-DFE0-404B-BF30-20941B7D5265} /Q