«

»

Dub 24

PS – Staré počítače v doméně davidpernikar.cz

PowerShell výpis, který nám ukáže které počítače se nepřihlásili do domény v našem případě 90 dní

Import-Module ActiveDirectory
$date = [DateTime]::Today.AddDays(-90) # lze upravit
Get-ADComputer -Filter  ‘LastLogon -le $date’ -SearchBase “DC=davidpernikar,DC=cz” -properties * | FT Name,Description | Out-File C:\Report\FS-OldComputers.txt