«

»

Dub 23

PS – Vytvoření zástupce na plochu

Jen si zde uložím jak správně vytvořit zástupce na plochu pomocí PowerShell pro OS Windows 7×86 a x64 🙂

if ((Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).OSArchitecture -eq „64-bit“) {
$ProgFiles=“C:\Program Files (x86)“
}
else
{
$ProgFiles=“C:\Program Files“
}

$WshShell = New-Object -comObject WScript.Shell
$Shortcut = $WshShell.CreateShortcut(„c:\Users\public\Desktop\Danove priznani.lnk“)
$Shortcut.TargetPath = „$ProgFiles\DanovePriznani\DPH\DPH.exe“
$Shortcut.WorkingDirectory = „$ProgFiles\DanovePriznani\DPH“
$Shortcut.IconLocation = „$ProgFiles\DanovePriznani\DPH.ICO“
$Shortcut.Save()