«

»

Úno 25

RW4 Update – čipování auto klíčů

RW4_zarizeni

Ahoj. Tento návod je pro Update zařízení (RW4) pro čipování autoklíčů klíčů…

Připojíme zařízení pomocí dodávaného USB kabelu. Doinstalujeme následující ovladače pro správnou funkci. Ke stažení zde SilcaUSBdriver

Z nabídky Start -> Silca Software -> Wintransfer (spustíme)

Vybereme naše zařízení z tabulky v našem případě RW4

RW4_select_device

Ve správcí zařízení odkontrolujte prosím port na kterém se zařízení nachází. V našem případě na portu COM8 (1)

RW4_test_connectionTlačítkem Run Silca Remote Service spustíme následující update zařízení „musíme být připojeni k internetu“

RW4_Updates_Remote_Service

RW4_Updates_Remote_Service2

Stačí se řídit pokyny na obrazovce a poslední krok potrvrdíme tlačítkem Download a zařízení se nám automaticky aktualizuje na novou verzi.