«

»

Bře 23

SCCM 2012 – Unable to connect

Stáhli jste si nástroj Client Center for CM2012 ? a chcete se připojit na počítač a hází Vám to chybu „Unable connect“ s textem

Connecting to remote server NameServer failed with the following error message : Klient se nemůže připojit ke vzdálenému hostiteli zadanému v žádosti. Ověřte, že služba ve vzdáleném hostiteli funguje a přijímá žádosti. Nahlédněte do protokolů a dokumentace služby pro vzdálenou správu systému Windows spuštěné v cíli (obvykle služba IIS nebo WinRM). Pokud je cílem služba WinRM, spuštěním následujícího příkazu v cíli provedete analýzu a konfiguraci služby WinRM: winrm quickconfig. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.

Řešení:

Přihlaste se pomocí PSTOOLS a psexec.exe na vzdálený počítač cmd > psxexec.exe -S \\NameComputer -cmd a spustíme následně (winrm quickconfig) a vše potvrdíme písmenkem „y