«

»

Čvc 08

SharePoint 2013 – Email upozornění při zadání úkolu

Tohle potřeba zadat pomocí Powershell

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.Powershell
$web = Get-SPWeb "http://myServer/myWeb" #Jméno webové stránky kde jsou úkoly vytvořeny
$list = $web.Lists.TryGetList("Tasks") #Do závorky vložíme jméno webové částu úkolů
$list.EnableAssignToEmail = $true #False nám notifikaci zakáže
$list.Update()