«

»

Dub 09

SharePoint 2013 – NEaktualizované „DisplayName“

Dneska jsme řešili proč se neaktualizují DisplaName u uživatelů, které vybírám pro přidání do skupiny SharePoint?

Nakonec bylo řešení spustit pod AdminFarm v PowerShell příkaz

Get-SPUser -Web http://webURL | FT DisplayName – Zobrazí nám aktuální stav

Get-SPUser -Web http://webURL | Set-SPUser -SyncFromAD – Zaktualizuje nám patřičné atributy

příkaz pro smazání uživatele je následující:

Get-SPSite „http://webURL“ | Get-SPWeb -Limit All | Remove-SPUser -Identity  „i:0#.w|DOMAIN\LOGON“ Pozor na i:0#.w

Zjištění DOMAIN\LOGON je následující

Get-SPUser -Web http://webURL | FT DisplayName,UserLogin