«

»

Říj 11

SQL – Login Failed (přenos DB)

Možná se Vám stalo, že nosíte SQL db z jednoho místa na druhé. Z pracovního server ServerName01 na home server SQL ServerName0001. Pak se může zorbazit v kódu C# chybová zpráva, že se neporařilo spojit s DB z důvodů špatného zadání hesla nebo špatného uživatele.

Pomůže spustit opravu uživatele na DB SQL

USE jménoDB
GO
EXEC sp_change_users_login ‚REPORT‘
GO

USE jménoDB
GO
EXEC sp_change_users_login ‚Auto_Fix‘ , ‚tabulka‚ , NULL, ‚cf‘
GO