«

»

Srp 26

SQL – Vyhledej a přejmenuj v tabulce

SQL dotaz pro vyhledání určitého názvů v tabulce a přejmenování

Update Reports.dbo.ADArctelVERZE
SET VerzeArctel = ‚——–4.24O——–‚
where VerzeArctel = ‚True‘

Update Reports.dbo.ADArctelVERZE
SET VerzeArctel = ‚——Špatná verze——‚
where VerzeArctel = “

Update Reports.dbo.ADArctelVERZE
SET VerzeArctel = ‚——–4.24O——–‚
where VerzeArctel = ‚4.24O‘