«

»

Kvě 10

SRV – Instalace NetFramewor 3.5

Instalace NetFramework končí chybou. Spustíme PS jako správce !!

$path = „D:\sources\sxs“
Install-WindowsFeature Net-Framework-Core -source $path

zdroj: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/enable-net-framework-35-by-using-windows-powershell