«

»

Dub 27

Vyhledat staré záznamy Computers v Active Directory

Potřebuji vyhledat počítače v Active Directory, které se nepřipojily do domény více než 90 dní.

Uložit jako computers.ps1 a spustit. Výstup pak uvidíme v C:\Temp

$COMPAREDATE=GET-DATE
$NumberDays=90
$CSVFileLocation=’C:\TEMP\OldComps.CSV‘
GET-QADCOMPUTER -SizeLimit 0 -IncludedProperties LastLogonTimeStamp | where { ($CompareDate-$_.LastLogonTimeStamp).Days -gt $NumberDays } | Select-Object Name, LastLogonTimeStamp, OSName, ParentContainerDN | Sort-Object ModificationDate, Name | Export-CSV $CSVFileLocation

Lze také pomocí command line dsquery computer / spusti na serveru kde je Active Directory případně Domain Controller

dsquery computer –inactive 2  > 2 znamená týdny kdy nebyl v doméně) 2 týdny

dsquery computer –inactive 2 | dsrm -notprompt  > Automaticky je vymaže z AD 🙂