«

»

Bře 19

Windows 8.1 – Vypnutí animace

Tak tohle mě opravdu rozčilovalo a konečně to dokážu vypnout pomocí GPO při prvním logonání 🙂

Jmenuje first sign-in animation. V češtině je to zřejmě animace při prvním přihlášení.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
EnableFirstLogonAnimation = REG_DWORD = 0

Z toho klíče je jasně vidět, že se jedná o Group Policy (GPO) hodnotu. Já osobně nerad hodnoty do těchto dvou klíčů dávám ručně:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
HKLM\Software\Policies

A výsledek je politika v tomhle umístění:

Computer Configuration
 Policies
  Administrative Templates
   System
    Logon
     Show first sign-in animation

V čestině je to tady:

Konfigurace počítače
 Zásady
  Šablony pro správu
   Systém
    Přihlášení
     Zobrazit animaci při prvním přihlášení

Otravná animace 
Windows81-Animace

 

 

Našel jsem následující odkaz:

http://www.eightforums.com/tutorials/8806-first-sign-animation-enable-disable-windows-8-a.html