«

»

Kvě 03

Windows Server – Add local grousp „Users“

Dneska jsem potřeboval přidat ověřené uživatele do lokální skupiny Users na serveru.
Defaultní členové jsou:
– nt authority\authenticated users
– nt authority\interactive
Pomocí tlačítek vyhledávat se Vám následující položky nepodaří vyhledat a musíte použít příkazový řádek
*************************************************
net localgroup users „nt authority\authenticated users“ /add
net localgroup users „nt authority\interactive“ /add
*************************************************

zdroj: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/292781/how-to-add-special-groups-to-built-in-groups